Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

Tarieven advertenties Rond de Toren vanaf editie 1-2024

Voor vaste advertenties t.w. minimaal 10 keer per kalenderjaar, per plaatsing:

Formaat Bedrag excl. BTW BTW 21% Bedrag incl. BTW
1/1 pagina € 55,80 € 11,72 € 67,51
2/3 pagina € 42,50 € 8,93 € 51,43
1/2 pagina € 35,21 € 7,39 € 42,60
1/3 pagina € 28,56 € 6,00 € 34,56
1/4 pagina € 21,25 € 4,46 € 25,71
1/6 pagina € 14,62 € 3,07 € 17,69

 

Voor eenmalige advertenties, per plaatsing:

Formaat Bedrag excl. BTW BTW 21% Bedrag incl. BTW
1/1 pagina € 83,70 € 17,58

€ 101,28

2/3 pagina € 63,77 € 13,39 € 77,16
1/2 pagina € 52,82 € 11,09 € 63,91
1/3 pagina € 42,84 € 9,00 € 51,84
1/4 pagina € 31,89 € 6,70 € 38,59
1/6 pagina € 21,91 € 4,60 € 26,52

 

Lees ook onze pagina Voorwaarden.

 

Torentjes (géén bedrijfsmatige advertenties)

Tekst tijdig (zie data op pagina Kopij inleveren) aanleveren via ons e-mailadres info@ronddetoren.nl. Maximaal 35 woorden platte tekst. Kosten € 7,50, te voldoen door overboeking naar de bankrekening van Rond de Toren: NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren, onder vermelding van 'Torentje en editienummer'. Anders normaal advertentietarief.

Sociale 'torentjes' (bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hiervoor vermeld.

Adresgegevens vermelden

Bij correspondentie verzoeken wij u om uw adresgegevens en telefoonnummer te vermelden.

Abonnement op Rond de Toren

Indien u een abonnement wenst op Rond de Toren is dat verkrijgbaar tegen een tarief van € 75,- per jaar, ter dekking van bezorgkosten voor 20 edities. Ons periodiek wordt dan naar het opgegeven adres gestuurd.
Aanmelden voor een abonnement kan door een mailbericht aan: info@ronddetoren.nl met vermelding van uw naam, adres, woonplaats.