Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2023

Archief

Middels dit digitale archief bieden wij u eerder verschenen edities van Rond de Toren aan in het zogeheten PDF-formaat. Zo hebt u altijd en overal Rond de Toren onder handbereik op uw computer, die u zelfs in kleur kunt bewonderen. Dit is mogelijk geworden vanaf het moment dat wij onze producties geheel digitaal opmaken. Elke editie wordt op de verschijningsdatum in dit archief geplaatst. Edities vanaf de allereerste (toen nog onder de noemer "Contact") tot en met jaargang 2001 zijn door Heemkundekring Loon op 't Sandt ingescand. Dit proces is nog steeds gaande. We hopen op termijn onze hele historie op deze website aan te kunnen bieden.

Het Jubileumboek in kleur ook online te lezen (of te downloaden) Download JUBILEUMBOEK

Uit de aangeboden pdf-bestanden mag niets zonder schriftelijke toestemming van de redactie gebruikt worden.

Om deze bestanden te kunnen lezen heeft u software nodig van Acrobat-reader, die u gratis kunt downloaden middels bijgaande link: http://get.adobe.com/nl/reader/.