Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

Wat zijn onze doelstellingen?

In 1967 verscheen op initiatief van Pastoor J.J. Simons de eerste editie van Rond de Toren. Het doel van de oprichter was een blad te maken voor Loonse mensen om de saamhorigheid te bevorderen. Hiertoe werd uiteindelijk de Stichting Rond de Toren opgericht.

Of dat gelukt is? Er heeft een aantal jaren geleden een onderzoek plaatsgevonden, waaruit bleek dat Rond de Toren erg goed wordt gelezen. Ook bleek uit datzelfde onderzoek dat het blad voorziet in een behoefte. Verenigingen maken dankbaar gebruik van dit schriftelijke podium dat hen wordt geboden. De redactie schrijft bijdragen over Loonse actualiteiten, zoals bruiloften, jubilea, hobby's en bijzondere inwoners. Daarnaast bevat het blad veel informatie over gemeentelijke en maatschappelijke instanties. Ook de busdiensten ontbreken niet en worden nauwgezet actueel gehouden.

Uniek

Het blad is uniek te noemen omdat het uitsluitend door vrijwilligers geschreven, opgemaakt en verspreid wordt. Alleen de drukkerij is professioneel. We noemen enige aantallen. Rond de Toren verschijnt 20 keer per jaar, dus ongeveer om de 14 dagen. De inhoud van het blad ligt tussen de 76 en 80 pagina┬┤s en soms zelfs meer. Loons nieuws heeft voorrang op buiten plaatselijk nieuws. Aan plaatsing van geschreven bijdragen (behalve advertenties) zijn geen kosten verbonden, tenzij de bijdrage een commercieel belang dient. Adverteerders moeten hun domicilie hebben binnen de gemeente Loon op Zand. Per editie zijn zo'n 80 vrijwilligers actief.

Via deze website hopen wij u als bezoeker een kijkje te kunnen geven in ons dorpsblad Rond de Toren, dat al ruim een halve eeuw met plezier wordt gemaakt en gelezen door de inwoners van ons kerkdorp Loon op Zand.