Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

Loonse Wandelingen bundel

 

In dit boekje zijn de wandelingen bij elkaar gezet die in het voorjaar van 2021 in Rond de Toren zijn gepubliceerd. Als redactie vinden we het jammer als ze verloren zouden gaan.
We denken dat we wandelaars een plezier doen door ze gebundeld beschikbaar te stellen via deze website.

Over wandelen gesproken. Wandelen is heel simpel. Je zet de ene voet voor de andereen dat met een zekere regelmaat. Dat is het wel zo՚n beetje. Helaas zijn de meesten van ons niet gewend dat wat langer vol te houden. Zeker als we niet alleen vooruit, maar ook omhoog en omlaag moeten en als het pad niet keurig is aangeharkt, maar bestoft of modderig, overgroeid met bramen of doorploegd met karrensporen.
Een motivatie om te gaan wandelen kan zijn: Bewegen is gezond, ik ben benieuwd of ik het aan kan, om mezelf te bewijzen, om het hoofd leeg te maken of om er gewoon vante genieten.
Ieder loopt op zijn eigen wijze. Je hebt doorstappers, vlugge stappers met kleine beentjes, die je makkelijk onderschat, stabiele stappers, waar je steun aan hebt, zwabberende stappers, die je steeds voor de voeten lopen en reuze stappers, die je niet kunt bijhouden.

Wandelen gaat bijna altijd gepaard met hindernissen. Daarom een paar tips om die hindernissen te nemen. Praten en breien gaan niet goed samen, blijf goed opletten op de aanwijzingen op de paaltjes, zodat je het goede nummer van de knooppunten volgt. Markeringen zijn soms niet meteen te zien. Kijk ook hoger of juist lager op (lantaarn)palen. Sommige houten paaltjes zijn wat verborgen door begroeiing.
Bij verkeerd lopen is de regel: loop terug naar het laatste punt van de route waar nog een markering stond en probeer opnieuw. Meestal zie je dan dat je een aanwijzing over het hoofd hebt gezien. Doorlopen tot je misschien weer het juiste pad vindt levert vaak nog meer kilometers lopen op. En zoiets gebeurt altijd als je al moe bent en hoopt dat je bijna bij het eindpunt bent.
Wat je meeneemt in je rugzak hangt af van de lengte en moeilijkheidsgraad van de route en van een stukje persoonlijk inzicht en behoefte. Neem je te veel mee, dan sjouw je datzelf op je rug. Neem je te weinig mee, dan loop je lichter, maar merk je dat je op een gegeven moment iets mist.

Als afsluiting enige beginnertips over het lopen zelf. Begin langzaam, op je gemak en probeer een eigen ritme te vinden en blijf daarin lopen. Neem kleinere stappen bij door het losse zand lopen. Hoe de wandeling zal verlopen is niet te voorspellen. Maar bedenk: “Hoe meer je reist, hoe minder angstig je wordt voor het onbekende" en "Wie zijn huis niet verlaat en niet het hele met zoveel wonderen gevulde land rondom hem in ogenschouw neemt, die lijkt op de kikvors in de waterput." (Pantsjatantra)

Download dit boekje en maak je keuze.
Wij wensen je veel mooie wandelingen.