Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

Torentjes

Op deze webpagina plaatsen wij de zogenaamde "Torentjes". Dit zijn kleine advertenties over verloren/gevonden zaken, woning te koop/te huur, hulp in de huishouding gezocht, enz. De startdatum is gelijk aan de verschijningsdatum van de papieren editie van Rond de Toren. Aangeboden "Torentjes" worden vervolgens ruim 4 weken op deze webpagina gepubliceerd. "Torentjes" kun je mailen naar ons email-adres: info@ronddetoren.nl, maar schriftelijk kan natuurlijk ook.

"Torentjes", géén bedrijfsmatige advertenties, tekst tijdig aanleveren via ons e-mailadres: info@ronddetoren.nl. Torentjes bestaan uit maximaal 35 woorden in platte tekst. Kosten: € 7,50 te voldoen door overboeking naar bankrekening NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren o.v.v. "Torentje en editienummer".

Sociale torentjes
Sociale "torentjes" (zoals: bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hierboven is aangegeven.


 • Dankbetuiging

  Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en het getoonde medeleven met het overlijden van mijn man, onze vader, grootvader en opa
  Cees van der Loo
  Dit is voor ons een grote steun geweest en putten wij hieruit kracht en de moed om zonder hem verder te gaan.
  Corry van der Loo- Swaans, kinderen en kleinkinderen
 • Gezocht

  Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor drie uur in de 14 dagen.
  Familie Oosterbaan, 0416-363506.