Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2023

Torentjes

Op deze webpagina plaatsen wij de zogenaamde "Torentjes". Dit zijn kleine advertenties over verloren/gevonden zaken, woning te koop/te huur, hulp in de huishouding gezocht, enz. De startdatum is gelijk aan de verschijningsdatum van de papieren editie van Rond de Toren. Aangeboden "Torentjes" worden vervolgens ruim 4 weken op deze webpagina gepubliceerd. "Torentjes" kun je mailen naar ons email-adres: info@ronddetoren.nl, maar schriftelijk kan natuurlijk ook.

"Torentjes", géén bedrijfsmatige advertenties, tekst tijdig aanleveren via ons e-mailadres: info@ronddetoren.nl. Torentjes bestaan uit maximaal 35 woorden in platte tekst. Kosten: € 7,50 te voldoen door overboeking naar bankrekening NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren o.v.v. "Torentje en editienummer".

Sociale torentjes
Sociale "torentjes" (zoals: bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hierboven is aangegeven.


  • Gevonden

    Een sleutel ter hoogte van Kapsalon Aphrodite aan de Gerlachusstraat.
    Info via
  • Hartelijk dank

    Namens deze weg willen wij iedereen bedanken voor de warme en hartelijke felicitaties n.a.v. ons Diamanten Huwelijksfeest wat we in november hebben mogen vieren. De zee aan bloemen, kaartjes en een feestmiddag hebben deze dag voor ons tot een bijzondere en onvergetelijke dag gemaakt.
    Riny en Trees van Esch-Mulders
  • Dankbetuiging

    Hierbij wil ik alle mensen bedanken voor hun medeleven en steun bij het overlijden van mijn geliefde vrouw
    Diny van Oss-Oerlemans.
    In het bijzonder alle medewerkers van Thebe Thuiszorg, Rosagaerde en de Duinparel van de Venloene voor hun liefdevolle zorg voor Diny.
    Ton van Oss c.s.
  • Gevonden

    Op het Oranjeplein:
    Zwarte (dames?) handschoenen.
    Info: 06-34457636.
  • Fietshelm kwijt?

    Sinds voorjaar 2022 hangt er een fietshelm in het gebouw van “Prikpost Diagnovum Thebe” aan de Doelen 2.
    De helm is terug te bekomen via telefoon 0416 - 361786.
  • Stichting Educatieve Boerderij Tilburg-Loon op Zand zoekt met spoed een nieuwe penningmeester!

    Wat doen wij? Stichting de Educatieve Boerderij beoogt door middel van educatie en beleving kennis en inzicht te vergroten over natuur, landschap en cultuurhistorie, zodat het bewustzijn van de waarde van natuur en omgeving bijdraagt aan duurzaam gedrag. We richten ons daarbij vooral op schoolklassen.
    Wij zijn op korte termijn op zoek naar iemand die, als penningmeester, ons bestuur komt versterken.

    Heb je interesse in het penningmeesterschap bij onze stichting of heb je vragen?
    Neem dan contact op via: