Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2021

Torentjes

Op deze webpagina plaatsen wij de zogenaamde "Torentjes". Dit zijn kleine advertenties over verloren/gevonden zaken, woning te koop/te huur, hulp in de huishouding gezocht, enz. De startdatum is gelijk aan de verschijningsdatum van de papieren editie van Rond de Toren. Aangeboden "Torentjes" worden vervolgens ruim 4 weken op deze webpagina gepubliceerd. "Torentjes" kun je mailen naar ons email-adres: info@ronddetoren.nl, maar schriftelijk kan natuurlijk ook.

"Torentjes", géén bedrijfsmatige advertenties, tekst tijdig aanleveren via ons e-mailadres: info@ronddetoren.nl. Torentjes bestaan uit maximaal 35 woorden in platte tekst. Kosten: € 7,50 te voldoen door overboeking naar bankrekening NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren o.v.v. "Torentje en editienummer".

Sociale torentjes
Sociale "torentjes" (zoals: bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hierboven is aangegeven.


 • Tuinman gezocht

  Sinds december 2019 wonen wij met veel plezier in ons nieuwe huis aan de Kasteellaan. We hebben een prachtig aangelegde tuin, die alleen wat meer onderhoud vraagt dan onze agenda’s toelaten.Daarom zoeken we voor ongeveer 8 uur per week ondersteuning voor het onderhoud en snoeiwerk.Heb jij ervaring in het tuinonderhoud en tijd over om ons te komen ondersteunen, stuur dan een berichtje naar: maken dan zo snel mogelijk een afspraak.

  Anja en Marcel van Meerendonk
 • Bedankt

  Op 26 april jl. kreeg ik door burgemeester Hanne van Aart de versierselen uitgereikt omdat ik was benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik stelde mij, compleet verrast, de vraag : “Waar heb ik dat aan verdiend?” Uit de talloze reacties die ik nadien telefonisch, per e-mail of via een gelukwens-kaart mocht ontvangen, heb ik begrepen dat velen het antwoord op bovenstaande vraag wél wisten. Daarom dit bedankje voor al die mooie woorden, mondeling of schriftelijk, die mij hebben bereikt. Die dank geldt ook voor al degenen die ervoor gezorgd hebben dat mij deze onvergetelijke dag(en) ten deel is gevallen. Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en daar doe ik het, nog steeds, voor!
  Henk van der Velden
 • Jas van wie?

  Er lag in de Doelen 8 een leren jas, bij mijn boekenkast.
  Wie is die verloren?
  Vriendelijke groet,
  Ann Zaal
 • Afscheid

  Op 22 maart hebben wij afscheid genomen van onze zus, schoonzus en tante Willemien Coomans. Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij als familie mochten ontvangen bij haar overlijden. In het bijzonder danken wij de thuiszorg en dokter Kools voor alle goede zorgen.
  Vriendelijke groet,
  Familie Coomans