Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

De Stichting Rond de Toren, die volledig door vrijwilligers wordt bemand, kent weliswaar een formele structuur, maar hanteert tevens een werkwijze in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele adviseurs. Naast het bestuur is de redactie actief om jaarlijks 20 edities van Rond de Toren gratis te presenteren aan de inwoners van ons kerkdorp Loon op Zand. Met veel plezier wordt iedere keer deze klus door de redacteuren geklaard: schrijven, opmaken, corrigeren en advertenties inpassen. De redactie laat zich ondersteunen door een corrector, een ICT-er en een coördinator bezorging.

Zodra de opmaak definitief is, gaat dat product naar de drukker. Rond de Toren kent een oplage van 3000 stuks, die telkens door vele vrijwilligers huis aan huis verspreid wordt.

U zult begrijpen dat zo'n gratis informatieblad niet zonder kosten geproduceerd kan worden. Immers de drukker rekent ons wel kosten voor al het drukwerk. Die kosten worden voornamelijk gedekt vanuit de advertentie-inkomsten en deels door giften vanuit het Loonse publiek, waaruit de waardering blijkt van het Loonse publiek voor Rond de Toren en daar zijn we erg trots op.

Wilt u een verhaal op papier zetten?

De redactie van Rond de Toren is op zoek naar mensen, die op regelmatige basis willen schrijven over diverse onderwerpen die zich afspelen in het kerkdorp Loon op Zand.

Die onderwerpen kunnen varieren van een winkelopening tot een gouden bruiloft en van een bijzondere verdienste van een persoon tot een activiteit die door een vereniging wordt georganiseerd. Ze zijn dus zeer divers. Vaak krijgt de redactie het verzoek om over een bepaald onderwerp te schrijven, maar het kan ook zijn dat je zelf iets tegenkomt dat als inspiratiebron voor een artikel kan dienen. Het mooiste zou zijn als je zitting neemt in de redactie van Rond de Toren, die vooraf aan elke editie (20 per jaar) bij elkaar komt voor een redactievergadering.

Ervaring is beslist geen vereiste, maar je moet wel plezier kunnen beleven aan het schrijven van een artikel. De mensen van de redactie willen je hierbij heel graag helpen. Zij weten maar al te goed hoe het is om vanuit het niets te beginnen, omdat zij zelf ook zo zijn begonnen.

Interesse? Bel dan met onze eindredacteur Tiny van Hooren via telefoonnummer 362516, 06-81230055 of stuur je email naar: info@ronddetoren.nl.