Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2023

Uitgaven Rond de Toren komende periode

In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Een enkele wijziging is mogelijk i.v.m. beperkte redactionele beschikbaarheid. Dat geven we tijdig aan.

2023

Uitgave Uiterste inleverdatum kopij Kopij inleveren
Nr. 6 verschijnt vanaf 05 april Nr. 6 - 05 apr 28 maart vóór 19.00 uur 28 mrt vóór 19.00
Nr. 7 verschijnt vanaf 26 april Nr. 7 - 26 apr 18 april vóór 19.00 uur 18 apr vóór 19.00
Nr. 8 verschijnt vanaf 17 mei Nr. 8 - 17 mei 09 mei vóór 19.00 uur 09 mei vóór 19.00
Nr. 9 verschijnt vanaf 31 mei Nr. 9 - 31 mei 23 mei vóór 19.00 uur 23 mei vóór 19.00
Nr. 10 verschijnt vanaf 14 juni Nr. 10 - 14 jun 06 juni vóór 19.00 uur 06 jun vóór 19.00
Nr. 11 verschijnt vanaf 28 juni Nr. 11 - 28 jun 20 juni vóór 19.00 uur 20 jun vóór 19.00
Nr. 12 verschijnt vanaf 12 juli Nr. 12 - 12 jul 04 juli vóór 19.00 uur 04 jul vóór 19.00
Nr. 13 verschijnt vanaf 06 september Nr. 13 - 06 sep 29 augustus vóór 19.00 uur 29 aug vóór 19.00
Nr. 14 verschijnt vanaf 20 september Nr. 14 - 20 sep 12 september vóór 19.00 uur 12 sep vóór 19.00
Nr. 15 verschijnt vanaf 04 oktober Nr. 15 - 04 okt 26 september vóór 19.00 uur 26 sep vóór 19.00
Nr. 16 verschijnt vanaf 18 oktober Nr. 16 - 18 okt 10 oktober vóór 19.00 uur 10 okt vóór 19.00
Nr. 17 verschijnt vanaf 08 november Nr. 17 - 08 nov 31 oktober vóór 19.00 uur 31 okt vóór 19.00
Nr. 18 verschijnt vanaf 22 november Nr. 18 - 22 nov 14 november vóór 19.00 uur 14 nov vóór 19.00
Nr. 19 verschijnt vanaf 06 december Nr. 19 - 06 dec 28 november vóór 19.00 uur 28 nov vóór 19.00
Nr. 20 verschijnt vanaf 20 december Nr. 20 - 20 dec 12 december vóór 19.00 uur 12 dec vóór 19.00

Advertenties (behalve sociale "Torentjes") dienen één dag eerder te worden aangeboden.

Kopij en foto's

Aanleveren van kopij en/of foto's bij voorkeur via ons e-mailadres: info@ronddetoren.nl, maar schriftelijk mag ook via het redactieadres. Bij het aanleveren van kopij via e-mail graag geen opgemaakte teksten, maar "platte" tekst, zonder toevoeging van vette koppen, tabs, kolommen, onderstrepingen enz.

Indien u uw kopij wilt illustreren met een foto is dat zeer welkom. Wel vragen wij u om een duidelijke digitale foto te gebruiken met voldoende resolutie en een bestandsgrootte van minimaal 500 Kb. De foto gaarne inzenden als aparte bijlage.


Torentjes (géén bedrijfsmatige advertenties)

Sociale "Torentjes" (bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hiervoor vermeld. Tekst tijdig aanleveren via ons e-mailadres info@ronddetoren.nl. Maximaal 35 woorden platte tekst.
Kosten € 7,50 te voldoen door overboeking naar bankrekening:
NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren o.v.v. "Torentje en editienummer".


Opiniepagina's

In iedere editie is één pagina beschikbaar voor publicaties van politieke partijen en opiniërende bijdragen, die echter aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • Anoniem aangeleverde artikelen worden niet geplaatst, tenzij de naam van de auteur bij de redactie bekend is. Dat wordt ook zo vermeld.
  • De redactie beslist welke bijdragen op deze pagina´s worden opgenomen. Wel is de redactie gerechtigd een bijdrage te weigeren als daarin personen of groepen gekwetst worden of anderszins de openbare orde geweld wordt aangedaan. Dit wordt aan de auteur meegedeeld.
  • Logo's en/of afbeeldingen (omvang vanaf 500 kB) zijn toegestaan, doch gaat ten koste van de tekstuele omvang. Met andere woorden: tekst + logo/foto mag maximaal een pagina omvatten.
  • De opmaak van tekst, logo en/of afbeelding is voorbehouden aan de redactie. Wensen m.b.t. de opmaak kan men aangeven, maar de redactie besluit wat mogelijk is.