Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2021

Uitgaven Rond de Toren komende periode

In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Een enkele wijziging is mogelijk i.v.m. beperkte redactionele beschikbaarheid. Dat geven we tijdig aan.

2021

Uitgave Uiterste inleverdatum kopij Kopij inleveren
Nr. 19 verschijnt vanaf 08 december Nr. 19 - 08 dec 30 november vóór 19.00 uur 30 nov vóór 19.00
Nr. 20 verschijnt vanaf 22 december Nr. 20 - 22 dec 14 december vóór 19.00 uur 14 dec vóór 19.00

2022

Uitgave Uiterste inleverdatum kopij Kopij inleveren
Nr. 1 verschijnt vanaf 12 januari Nr. 1 - 12 jan 04 januari vóór 19.00 uur 04 jan vóór 19.00
Nr. 2 verschijnt vanaf 26 januari Nr. 2 - 26 jan 18 januari vóór 19.00 uur 18 jan vóór 19.00
Nr. 3 verschijnt vanaf 09 februari Nr. 3 - 09 feb 01 februari vóór 19.00 uur 01 feb vóór 19.00
Nr. 4 verschijnt vanaf 23 februari Nr. 4 - 23 feb 15 februari vóór 19.00 uur 15 feb vóór 19.00
Nr. 5 verschijnt vanaf 16 maart Nr. 5 - 16 mrt 08 maart vóór 19.00 uur 08 mrt vóór 19.00
Nr. 6 verschijnt vanaf 30 maart Nr. 6 - 30 mrt 22 maart vóór 19.00 uur 22 mrt vóór 19.00
Nr. 7 verschijnt vanaf 13 april Nr. 7 - 13 apr 05 april vóór 19.00 uur 05 apr vóór 19.00
Nr. 8 verschijnt vanaf 04 mei Nr. 8 - 04 mei 25 april vóór 19.00 uur 25 apr vóór 19.00
Nr. 9 verschijnt vanaf 18 mei Nr. 9 - 18 mei 10 mei vóór 19.00 uur 10 mei vóór 19.00
Nr. 10 verschijnt vanaf 08 juni Nr. 10 - 08 jun 31 mei vóór 19.00 uur 31 mei vóór 19.00
Nr. 11 verschijnt vanaf 29 juni Nr. 11 - 29 jun 21 juni vóór 19.00 uur 21 jun vóór 19.00
Nr. 12 verschijnt vanaf 20 juli Nr. 12 - 20 jul 12 juli vóór 19.00 uur 12 jul vóór 19.00
Nr. 13 verschijnt vanaf 14 september Nr. 13 - 14 sep 06 september vóór 19.00 uur 06 sep vóór 19.00
Nr. 14 verschijnt vanaf 28 september Nr. 14 - 28 sep 20 september vóór 19.00 uur 20 sep vóór 19.00
Nr. 15 verschijnt vanaf 12 oktober Nr. 15 - 12 okt 04 oktober vóór 19.00 uur 04 okt vóór 19.00
Nr. 16 verschijnt vanaf 26 oktober Nr. 16 - 26 okt 18 oktober vóór 19.00 uur 18 okt vóór 19.00
Nr. 17 verschijnt vanaf 09 november Nr. 17 - 09 nov 01 november vóór 19.00 uur 01 nov vóór 19.00
Nr. 18 verschijnt vanaf 23 november Nr. 18 - 23 nov 15 november vóór 19.00 uur 15 nov vóór 19.00
Nr. 19 verschijnt vanaf 07 december Nr. 19 - 07 dec 29 november vóór 19.00 uur 29 nov vóór 19.00
Nr. 20 verschijnt vanaf 21 december Nr. 20 - 21 dec 13 december vóór 19.00 uur 13 dec vóór 19.00

Advertenties (behalve sociale "Torentjes") dienen één dag eerder te worden aangeboden.

Kopij en foto's

Aanleveren van kopij en/of foto's bij voorkeur via ons e-mailadres: info@ronddetoren.nl, maar schriftelijk mag ook via het redactieadres. Bij het aanleveren van kopij via e-mail graag geen opgemaakte teksten, maar "platte" tekst, zonder toevoeging van vette koppen, tabs, kolommen, onderstrepingen enz.

Indien u uw kopij wilt illustreren met een foto is dat zeer welkom. Wel vragen wij u om een duidelijke digitale foto te gebruiken met voldoende resolutie en een bestandsgrootte van minimaal 500 Kb. De foto gaarne inzenden als aparte bijlage.


Torentjes (géén bedrijfsmatige advertenties)

Sociale "Torentjes" (bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hiervoor vermeld. Tekst tijdig aanleveren via ons e-mailadres info@ronddetoren.nl. Maximaal 35 woorden platte tekst.
Kosten € 7,50 te voldoen door overboeking naar bankrekening:
NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren o.v.v. "Torentje en editienummer".


Opiniepagina's

In iedere editie zijn maximaal twee pagina's beschikbaar voor publicaties van politieke partijen en opiniërende bijdragen, die echter aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  •     Anoniem aangeleverde artikelen worden niet geplaatst, tenzij de naam van de auteur bij de redactie bekend is. Dat wordt ook zo vermeld.
  •     De redactie beslist welke bijdragen op deze pagina´s worden opgenomen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Wel is de redactie gerechtigd een bijdrage te weigeren als daarin personen of groepen gekwetst worden of anderszins de openbare orde geweld wordt aangedaan. Dit wordt aan de auteur meegedeeld, zodat hij zijn bijdrage kan aanpassen of intrekken.