Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2019

Uitgaven Rond de Toren komende periode

In dit overzicht zijn de Rond de Toren-edities opgenomen, die in de komende periode zullen uitkomen. Voor een vlotte afhandeling is het nodig de inleverdata van de kopij strikt aan te houden. Data onder voorbehoud. Een enkele wijziging is mogelijk i.v.m. beperkte redactionele beschikbaarheid. Dat geven we tijdig aan.

2019

Uitgave Uiterste inleverdatum kopij Kopij inleveren
Nr. 17 verschijnt vanaf 30 oktober Nr. 17 - 30 okt 22 oktober vóór 19.00 uur 22 okt vóór 19.00
Nr. 18 verschijnt vanaf 20 november Nr. 18 - 20 nov 12 november vóór 19.00 uur 12 nov vóór 19.00
Nr. 19 verschijnt vanaf 04 december Nr. 19 - 04 dec 26 november vóór 19.00 uur 26 nov vóór 19.00
Nr. 20 verschijnt vanaf 18 december Nr. 20 - 18 dec 10 december vóór 19.00 uur 10 dec vóór 19.00

2020

Uitgave Uiterste inleverdatum kopij Kopij inleveren
Nr. 1 verschijnt vanaf 15 januari Nr. 1 - 15 jan 07 januari vóór 19.00 uur 07 jan vóór 19.00
Nr. 2 verschijnt vanaf 29 januari Nr. 2 - 29 jan 21 januari vóór 19.00 uur 21 jan vóór 19.00
Nr. 3 verschijnt vanaf 12 februari Nr. 3 - 12 feb 04 februari vóór 19.00 uur 04 feb vóór 19.00
Nr. 4 verschijnt vanaf 26 februari Nr. 4 - 26 feb 18 februari vóór 19.00 uur 18 feb vóór 19.00
Nr. 5 verschijnt vanaf 11 maart Nr. 5 - 11 mrt 03 maart vóór 19.00 uur 03 mrt vóór 19.00
Nr. 6 verschijnt vanaf 25 maart Nr. 6 - 25 mrt 17 maart vóór 19.00 uur 17 mrt vóór 19.00
Nr. 7 verschijnt vanaf 08 april Nr. 7 - 08 apr 31 maart vóór 19.00 uur 31 mrt vóór 19.00
Nr. 8 verschijnt vanaf 29 april Nr. 8 - 29 apr 21 april vóór 19.00 uur 21 apr vóór 19.00
Nr. 9 verschijnt vanaf 13 mei Nr. 9 - 13 mei 05 mei vóór 19.00 uur 05 mei vóór 19.00
Nr. 10 verschijnt vanaf 27 mei Nr. 10 - 27 mei 19 mei vóór 19.00 uur 19 mei vóór 19.00
Nr. 11 verschijnt vanaf 17 juni Nr. 11 - 17 jun 09 juni vóór 19.00 uur 09 jun vóór 19.00
Nr. 12 verschijnt vanaf 08 juli Nr. 12 - 08 jul 30 juni vóór 19.00 uur 30 jun vóór 19.00
Nr. 13 verschijnt vanaf 26 augustus Nr. 13 - 26 aug 18 augustus vóór 19.00 uur 18 aug vóór 19.00
Nr. 14 verschijnt vanaf 16 september Nr. 14 - 16 sep 08 september vóór 19.00 uur 08 sep vóór 19.00
Nr. 15 verschijnt vanaf 30 september Nr. 15 - 30 sep 22 september vóór 19.00 uur 22 sep vóór 19.00
Nr. 16 verschijnt vanaf 14 oktober Nr. 16 - 14 okt 06 oktober vóór 19.00 uur 06 okt vóór 19.00
Nr. 17 verschijnt vanaf 04 november Nr. 17 - 04 nov 27 oktober vóór 19.00 uur 27 okt vóór 19.00
Nr. 18 verschijnt vanaf 25 november Nr. 18 - 25 nov 17 november vóór 19.00 uur 17 nov vóór 19.00
Nr. 19 verschijnt vanaf 09 december Nr. 19 - 09 dec 01 december vóór 19.00 uur 01 dec vóór 19.00
Nr. 20 verschijnt vanaf 23 december Nr. 20 - 23 dec 15 december vóór 19.00 uur 15 dec vóór 19.00

Advertenties (behalve sociale "Torentjes") dienen één dag eerder te worden aangeboden.

Kopij en foto's

Aanleveren van kopij en/of foto's bij voorkeur via ons e-mailadres: info@ronddetoren.nl, maar schriftelijk mag ook via het redactieadres. Bij het aanleveren van kopij via e-mail graag geen opgemaakte teksten, maar "platte" tekst, zonder toevoeging van vette koppen, tabs, kolommen, onderstrepingen enz.

Indien u uw kopij wilt illustreren met een foto is dat zeer welkom. Wel vragen wij u om een duidelijke digitale foto te gebruiken met voldoende resolutie en een bestandsgrootte van minimaal 500 Kb. De foto gaarne inzenden als aparte bijlage.


Torentjes (géén bedrijfsmatige advertenties)

Sociale "Torentjes" (bedankt, gevonden, verloren) zijn gratis en kunnen aangeleverd worden zoals hiervoor vermeld. Tekst tijdig aanleveren via ons e-mailadres info@ronddetoren.nl. Maximaal 35 woorden platte tekst.
Kosten € 6,00 te voldoen door overboeking naar bankrekening:
NL80 RABO 0129793442 t.n.v. Stichting Rond de Toren o.v.v. "Torentje en editienummer".


Opiniepagina's

In iedere editie zijn maximaal twee pagina's beschikbaar voor publicaties van politieke partijen en opiniërende bijdragen, die echter aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  •     Anoniem aangeleverde artikelen worden niet geplaatst, tenzij de naam van de auteur bij de redactie bekend is. Dat wordt ook zo vermeld.
  •     De redactie beslist welke bijdragen op deze pagina´s worden opgenomen, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Wel is de redactie gerechtigd een bijdrage te weigeren als daarin personen of groepen gekwetst worden of anderszins de openbare orde geweld wordt aangedaan. Dit wordt aan de auteur meegedeeld, zodat hij zijn bijdrage kan aanpassen of intrekken.