Rond te Toren

RonddeToren

Loon op Zand

1967 - 2024

Jaarrekeningen

De onderstaande jaarrekeningen zijn als .pdf bestand te downloaden:

Uitgevoerde activiteiten 2023

In 2023 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 3050.
 • De website van de Stichting Rond de Toren is voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • Vanwege verhuizing van de secretaris, Annemiek Goutziers, kan zij haar taak voor Rond de Toren niet meer uitvoeren. Christianne van Leest is bereid de taak van secretaris op zich te nemen vanaf 25 januari. Zij is al actief binnen Rond de Toren vanaf 2015 binnen de groep Ondersteuning.
  Redacteur Carine van Esch-van Opstal stopt haar activiteiten bij Rond de Toren per 1 maart.
 • Door de aanhoudende hoge drukkosten en het afnemende aantal adverteerders is begin 2023 een wervingsactie gehouden onder potentiële adverteerders, echter alle inspanningen ten spijt heeft het niet het gewenste resultaat opgeleverd
 • Besloten werd om per 1 januari 2024 de advertentietarieven met 5% te verhogen.
 • In het kader van de wet WBTR zijn op 23 december 2023 de statuten van de stichting aangepast.

Uitgevoerde activiteiten 2022

In 2022 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 3050.
 • De website van de Stichting Rond de Toren is voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • Door bepaalde ontwikkelingen in de houtindustrie wordt de papierprijs sterk opgedreven waardoor de productiekosten van het drukwerk enorm stijgen.
 • Om moverende redenen wordt vanaf editie 17 (9 november) gebruik gemaakt van Drukkerij Elka Sikkers te Tilburg.
 • Mede door de oorlog in Oekraïne en inflatie staat het economisch klimaat in Loon op Zand onderdruk. Merkbaar is dat adverteerders hierdoor afhaken om gebruik te maken van de mogelijkheden in Rond de Toren.
 • De wervingsactie voor een acquisiteur levert geen resultaat op.

Uitgevoerde activiteiten 2021

In 2021 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand. De oplage is dit jaar vanaf editie 16 met 25 stuks verhoogd naar 3050.
 • De functie van penningmeester werd in 2021 overgenomen door mevrouw Riky Groenendaal. Voor haar functie heeft zij een VOG-verklaring ingediend.
 • Ten behoeve van de functie hoofdredacteur is gekozen om taken van de huidige hoofdredacteur te verdelen over twee personen.
 • Vanwege de coronapandemie werd ook in 2021 de vergaderwijze van bestuur en redactie deels gewijzigd naar een digitale vorm. Om deze reden is eveneens het jaarlijks uitje verzet naar 2022.
 • De stichting is coulant geweest richting haar adverteerders die door de coronamaatregelen hun bedrijfsuitoefening moesten staken, door hen tijdens die perioden hun advertentiekosten kwijt te schelden.
 • Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen aangaande de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en gebruik gemaakt het daartoe bestemde Stappenplan.
 • Ten behoeve van de penningmeester werd een boekhoudprogramma aangeschaft.
 • De HP-laserprinter uit 2012 is vervangen door een OKI-led-laser kleurenprinter.
 • Het beleidsplan van de Stichting Rond de Toren is geactualiseerd en afgestemd op WBTR. De regels uit het Huishoudelijk Reglement zijn opgenomen in het beleidsplan, waardoor het Huishoudelijk Reglement is vervallen.
 • Teneinde de back-up-faciliteit voor Rond de Toren te verbeteren ten opzichte van de huidige NAS die aan vervanging toe is, heeft het bestuur besloten een abonnement te nemen op Nomadesk. Een vorm van back-up in de Cloud. De NAS blijft wel actief in gebruik vanwege bestandsuitwisseling tussen de opmakers.

Uitgevoerde activiteiten 2020

In 2020 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 3025.
 • Er zijn profielschetsen gemaakt voor functies binnen het bestuur en de redactie.
 • Wervingsacties zijn uitgezet voor de functies van penningmeester en hoofdredacteur. De functie van penningmeester wordt in 2021 overgenomen door mevrouw Riky Groenendaal.
 • Vanwege de coronapandemie werd de vergaderwijze van bestuur en redactie gewijzigd naar een digitale vorm. Om deze reden is eveneens het jaarlijks uitje geannuleerd. Wel werd er voorzien in een alternatiefzonder samenkomst.
 • De stichting is coulant geweest richting haar adverteerders die door de coronamaatregelen hun bedrijfsuitoefening moesten staken, door hen tijdens die perioden hun advertentiekosten kwijt te schelden. Deze handelswijze wordt enorm gewaardeerd door de getroffen ondernemingen.
 • Per 1 maart 2020 zijn Carine van Esch en Petra Holsheimer toegetreden als redactieleden. Per 18 november is Kristel Vermeer actief als redactielid. Om persoonlijke redenen moest Kitty van Merode-Weijters helaas stoppen als redactielid. Hans Schleiffert heeft aangegeven na vier jaar redactielid per 1 januari 2021 te stoppen.

Uitgevoerde activiteiten 2019

In 2019 heeft Rond de Toren de volgende activiteiten verricht:

 • Er zijn 20 edities van Rond de Toren geproduceerd en verspreid binnen het werkgebied van het kerkdorp Loon op Zand in een oplage van 3000.
 • De website van de Stichting Rond de Toren is voorzien van de verplichte informatie uit hoofde van de ANBI-wetgeving.
 • In 2019 is het beheer van de website in eigen hand genomen en is de website geheel vernieuwd.
 • Vanwege het terugtreden van bestuurslid, Wil van den Hout, is Jacques van Dooren toegetreden als bestuurslid.
 • Vanwege het teruglopend resultaat in 2018 is een kosten/batenmodel ontwikkeld zodat per editie inzage is in het resultaat.
 • Vanwege oplopende drukkosten moest worden uitgezien naar een drukkerij met gunstere tarieven.
 • De advertentietarieven zijn verhoogd met 5%.
 • Er is een advertentiebeleid opgesteld door de Werkgroep Advertenties. De voorwaarden voor het adverteren in Rond de Toren zijn herzien.
 • Voor het eerst hebben we deelgenomen aan de Rabo Clubsupport.